Roleplays

Roleplay interpretación sanitaria 1

Chega un turista a Vigo e, como se atopa mal, vai a urxencias do hospital de Povisa. Entra e alí ninguén o entende, polo que as enfermeiras chaman un taxista que utilizan como intérprete. O turista manifesta que ten unha constipation, e o taxista dilles ás enfermeiras que está constipado, así que estas recoméndanlle que tome Paracetamol, dinlle que non é grave e que alí non o poden atender máis porque é un hospital privado. Aos tres días, o turista segue atopándose mal, así que vai ás urxencias dun hospital público.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación sanitaria número 1.

Terminoloxía: síntomas, esfuerzo físico, reposo, indigestion, constipation, nausea historial medico, inflamación, apendicitis, operar, operación, appendix extirpado, bazo, páncreas, hábitos alimenticios, palpar, alérgico, fármaco, prostate, enfermero, pancreatitis, ecografía, radiografía, TAC, convalescence.

Roleplay interpretación sanitaria 2

Unha paciente de fala hispana acode a unha consulta médica nun hospital de Londres. Alí aténdea un doutor con acento filipino. A entrevista trata dunha dor de estómago que a paciente padece dende hai varios meses: trataranse os síntomas, as probas pertinentes, os tratamentos, etc.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 2.

Terminoloxía: medicamento, dolor de estómago, sala de espera, consultation analgésico, symptoms acidez, dolor muy fuerte, malestar, aspirina, remitir (dolor), eructar, bowel movement, feces, nausea, vomiting ibuprofeno, blood test, upper gastrointestinal system, antacids, appointment.

Roleplay interpretación sanitaria 3

Esta entrevista consiste nunha conversación na que unha paciente lle describe ao médico a dor que sente no pescozo.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 3.

Terminoloxía: jaw, mild, moderate, muscle strain, tirón muscular deep, intense, dull ache, esguince, radiografía dental dental exam, filling (teeth), molar, examinar.

Roleplay interpretación sanitaria 4

Yordanka é unha moza de orixe eslovaca que está de Erasmus en Vigo. Nunha festa que realizan a finais de decembro, déitase cun mozo e mantén unha relación sexual sen protección. Como lle dá vergoña, pídelle ao seu amigo Matej, tamén de orixe eslovaca, que acuda ao centro hospitalario máis próximo para conseguirlle a pílula poscoital.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 4.

Terminoloxía: emergency contraception, píldoras del día después, farmacia, prescripción médica, medicamento side effects, contraindicaciones, problemas vasculares, hipertensión/hipotensión, método anticonceptivo, enfermedad de transmission sexual, sífilis, gonorrea, virus del papilloma humano aids, sida, tarjeta sanitaria, receta médica.

Roleplay interpretación sanitaria 5

Unha muller española afincada no Reino Unido non se atopa ben, polo que acode ao médico de cabeceira.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 5.

Terminoloxía: malestar general, blood pressure, bowel movements estreñida, stool, tarry, rectal bleeding, blood clots, rectum, anus, gastrointestinal tract, mild, weakness dizziness, near-faiting, low blood pressure, orthostatic hypottension, shock, haemorrhoids, labwork, stool samples, constipated lunar.

Roleplay interpretación sanitaria 6

Un irlandés que vive en España presenta unha irritación nun ollo e acode ao oftalmólogo.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 6.

Terminoloxía: irritado, ardor, picro, drops, revisión, dilatar, pupilas, retina, glaucoma, enfermedad diabética, degeneración macular, etapas tempranas, early stages, visión borrosa, symptoms, infección, graduación para las gafas.

Roleplay interpretación sanitaria 7

Unha muller inglesa chega á consulta dun médico nun hospital de España. A muller quéixase de dores no estómago e, guiándose polos síntomas, o médico diagnostícalle unha enfermidade no fígado e achégalle toda a información necesaria sobre a mesma para que a paciente saiba a que se enfronta.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 7.

Terminoloxía: cita, dolor estomacal, tarjeta sanitaria europea, enfermedad crónica, síntomas, acute and continuous pain, nauseous, migrain, headache, jaqueca, dolor abdominal, pérdida del apetito, fiebre, diarrea, itching ojos amarillentos, ictericia, análisis de sangre, test de función hepática, hígado, hepatitis, observación, alimento contaminado, hepatitis A, sala de análisis.

Roleplay interpretación sanitaria 8

Unha moza alemá que está de Erasmus en Vigo decide ir ao médico porque se sente mal e ten dificultades para respirar.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 8.

Terminoloxía: asthmatic, asthma, medicación, problema respiratorio, inhaler, pills, blood pressure, enalapril, vicio prejudicial, lung cancer, pulmonary insufficiency, náuseas, mareos, analgesic, camilla, auscultar, colapso pulmonar, análisis de sangre, radiografía, en ayunas, consentimiento informado.

Roleplay interpretación sanitaria 9

Un home de orixe galesa atópase de vacacións na Coruña e acode ao servizo de urxencias con vómitos, molestias no abdome e diarrea.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 9.

Terminoloxía: stomach-ace, diarrhoea, vomitar, exploración, camilla, descartar otra enfermedad, inyección, náuseas, suero, vía intravenosa, análisis de sangre y de orina, gastrointeritis aguda, inflamación, tracto gastrointestinal, dieta astringent, deposiciones líquidas, limonada alcalina, antidarreico, jarabe, medicamento chemist.

Roleplay interpretación sanitaria 10

Anja Webber é alemá e leva dúas semanas de vacacións en España. Decide acudir á doutora Carbajales porque, polos seus síntomas, cre que pode estar embarazada.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 10.

Terminoloxía: nausea, headaches, cefalea grave, period, síntomas, pregnancy test, métodos anticonceptivos, pill, ecografía, camilla, relapse, jeringuilla, sida, hepatitis.

Roleplay interpretación sanitaria 11

Unha inmigrante nixeriana vítima de violencia de xénero entra moi nerviosa na consulta dunha médica.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 11.

Terminoloxía: preguntas rutinarias, historial médico, malaria, tuberculosis enfermedad crónica, asma, alergia, volante, cita médica, consentimiento medico, apalpar, infección tracto digestive, ribs heridas, moratones, denunciar, víctima de maltrato, comisaría.

Roleplay interpretación sanitaria 12

Unha turista estadounidense está de vacacións en Santiago de Compostela. Como leva varios días con síntomas como caída de pelo, sensibilidade ao sol, tumefacción articular, etc., decidiu acudir ao médico para saber cal é o seu problema.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 12.

Terminoloxía: hoja clínica, diabetes, hypertension, medicamento, hydralazine, efectos secundarios, tumefacción articular, ansiedad, malestar general, lupus, historial médico, análisis de sangre y orina, lupus erimatoso medicamentoso, sistema inmunitario, síntomas, tratamiento, brote, sarpullidos, llagas, médico de cabecera.

Roleplay interpretación sanitaria 13

Unha muller de nacionalidade brasileira acode a urxencias cunha nena da mesma nacionalidade que leva varios días sufrindo unhas dores insoportables e fana pasar á consulta da médica. Ao principio, a muller, que non fala inglés á perfección, non admite ser súa nai por medo, pero acaba recoñecendo que o é cando a doutora menciona os Servizos Sociais.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 13.

Terminoloxía: camilla, presión sanguínea, inyección, calmar el dolor, TAC, hipotensión, peritonitis, quirófano, servicios sociales, repatriación médica.

Roleplay interpretación sanitaria 14

Unha turista británica preséntase en urxencias con síntomas semellantes aos da gripe. Despois dunha consulta coa doutora e algunhas probas, esta chega á conclusión de que a paciente contraeu a malaria.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 14.

Terminoloxía: temperature (to have a), camilla, tomar la temperatura, vomitar, vía, administrar suero, ser propenso a, anemia, síntomas, shivers, medicamento, diagnóstico, vacuna, picadura de mosquito, vía intravenosa, malaria, blood donation, health centre, contagio.

Roleplay interpretación sanitaria 15

Un estudante Erasmus inglés acode a unha consulta no Servizo de Alerxia en Vigo tras sufrir unha reacción alérxica grave por unha picadura de avespa asiática.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 15.

Terminoloxía: historial, urgencias, desmayarse, picadura de avispa, medicamento, enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, itch, soles, zits, swollen eyes, mareo, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, cold sweat tensión arterial, adrenalina, oxígeno, antihistamínicos, anafilaxia, alergia al veneno de la avispa, anticuerpos, catarro, polvo, polen, estornudo, tos, mocos, enfermera, pruebas cutáneas, recetar, autoinyector de adrenalina, reacción cutánea, sala de pruebas.

Roleplay interpretación sanitaria 16

Eleanor Osbourne é unha estudante Erasmus inglesa que acode a urxencias por unha dor aguda e constante no estómago. Posteriormente, a doutora Pazos faille unha serie de preguntas para saber de que padece.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 16.

Terminoloxía: acute pain, alérgica, intolerante, stomach pain, mild pain, throw up, no sentar bien la comida, mareos, fiebre, dolor de cabeza, low blood pressure, análisis de sangre, análisis de orina, radiografía, úlcera, gastrointeritis, síntomas, vomitar, pastilla, indigestión, intoxicación alimenticia, lack of apetite, nausea, tener gases, vía, medicamento, calmante, infusión, urgencias, cita médica, médico digestive.

Roleplay interpretación sanitaria 17

Un turista inglés chamado Charles Davis chega á consulta médica dun hospital de Vigo queixándose de dores abdominais e de vómitos. Segundo os síntomas que presenta, a médica Teresa Rodríguez González diagnostícalle una intoxicación alimentaria.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 17.

Terminoloxía: tarjeta sanitaria europea, nausea, diarrhea, tummy ache, alérgico, fiebre, síntomas, headache, low-grade fever, intoxicación alimentaria, entumecimiento, extremidades, swollen, intoxicación grave, sentar mal, lavado de estómago, marisco en mal estado, consentimiento, formulario, ingresar, tratamiento, dar el alta, dieta líquida, seguimiento, nutricionista, medicine, ibuprofeno, inflamación, farmacia, documentos de alta, receta.

Roleplay interpretación sanitaria 18:

Mackenzie, despois dunha fatal caída cando facía a segunda etapa do Camiño, sente unha forte dor nos cadrís, no nocello e no xeonllo da perna esquerda. Coa axuda do seu compañeiro Tom, chega ao Centro de Saúde máis próximo, na localidade luguesa de Samos. Dada a alta afluencia de peregrinos de orixe internacional, nese centro de saúde contan cos servizos dun intérprete profesional.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Consulta aquí o glosario proposto para este roleplay.

Terminoloxía: agua oxigenada, antiinflamatorio, aplicar frío, apoyarse, atrofia muscular, cadera, camilla, centro de salud, cicatrizar, cirugía, consulta, contusión, curas, enfermero/a, esguince, esparadrapo, estirar, explorar, fracturar, gasas estériles, golpear, herida, miembro inferior izquierdo, inflamado, radiografía, rasguño, sala de rayos X, recetar, reponerse, reposar, segregar pus, torcerdura de tobillo, vendar, zonas doloridas.

 

Roleplay interpretación sanitaria 19:

Unha turista escocesa ten un accidente mentres está de vacacións en España e precisa de atención médica urxente.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Consulta aquí o glosario proposto para este roleplay.

Terminoloxía: actividades básicas de la vida diaria, colapso pulmonar, costillas, dolor sordo, enfermero/a, férula, fracturar, guardar reposo, hacer curas, herida superficial, ligamento cruzado, membrana, operarse, quirófano, pleura, pulmones, receta, sala de urgencias, secuelas.

Roleplay interpretación sanitaria 20:

Lukas Mertens é un rapaz transxénero belga que reside actualmente en España e quere informarse sobre os posibles tratamentos de cambio de xénero. Con este fin, decide ir á consulta da Dra. Pérez na procura da súa axuda.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Consulta aquí o glosario proposto para este roleplay.

Terminoloxía: alergia, cambio de género, colesterol, consulta, dosis, efectos secundarios, estrógenos, evaluación clínica, expediente médico, hormonarse, menstruación, operación, ovario, seguridad social, tarjeta sanitaria europea, testosterona, transgénero, tratamiento hormonal cruzado.