Roleplays

Consulta aquí o glosario completo de interpretación sanitaria.

Roleplay interpretación sanitaria 1

Chega un turista a Vigo e, como se atopa mal, vai a urxencias do hospital de Povisa. Entra e alí ninguén o entende, polo que as enfermeiras chaman un taxista que utilizan como intérprete. O turista manifesta que ten unha constipation, e o taxista dilles ás enfermeiras que está constipado, así que estas recoméndanlle que tome Paracetamol, dinlle que non é grave e que alí non o poden atender máis porque é un hospital privado. Aos tres días, o turista segue atopándose mal, así que vai ás urxencias dun hospital público.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación sanitaria número 1.

Terminoloxía ES: síntomas, esfuerzo físico, reposo, nausea, historial médico, inflamación, apendicitis, operar, operación, extirpado, bazo, páncreas, hábitos alimenticios, palpar, alérgico, fármaco, enfermero, pancreatitis, ecografía, radiografía, TAC.

Terminoloxía EN: indigestion, constipation, appendix, prostate, convalescence.

Roleplay interpretación sanitaria 2

Unha paciente de fala hispana acode a unha consulta médica nun hospital de Londres. Alí aténdea un doutor con acento filipino. A entrevista trata dunha dor de estómago que a paciente padece dende hai varios meses: trataranse os síntomas, as probas pertinentes, os tratamentos, etc.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 2.

Terminoloxía ES: medicamento, dolor de estómago, sala de espera, analgésico, acidez, dolor muy fuerte, malestar, aspirina, remitir (dolor), eructar, nausea, ibuprofeno.

Terminoloxía EN: consultation, symptoms, bowel movement, feces, vomiting, blood test, upper gastrointestinal system, antacids, appointment.

.

Roleplay interpretación sanitaria 3

Esta entrevista consiste nunha conversación na que unha paciente lle describe ao médico a dor que sente no pescozo.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 3.

Terminoloxía ES: tirón muscular, esguince, radiografía dental, molar, examinar.

Terminoloxía EN: jaw, mild, moderate, muscle strain, deep, intense, dull ache, dental exam, filling (teeth).

Roleplay interpretación sanitaria 4

Yordanka é unha moza de orixe eslovaca que está de Erasmus en Vigo. Nunha festa que realizan a finais de decembro, déitase cun mozo e mantén unha relación sexual sen protección. Como lle dá vergoña, pídelle ao seu amigo Matej, tamén de orixe eslovaca, que acuda ao centro hospitalario máis próximo para conseguirlle a pílula poscoital.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 4.

Terminoloxía ES: píldoras del día después, farmacia, prescripción médica, medicamento, contraindicaciones, problemas vasculares, hipertensión/hipotensión, método anticonceptivo, enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, virus del papiloma humano, sida, tarjeta sanitaria, receta médica.

Terminoloxía EN: emergency, contraception, side effects, AIDS.

.

Roleplay interpretación sanitaria 5

Unha muller española afincada no Reino Unido non se atopa ben, polo que acode ao médico de cabeceira.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 5.

Terminoloxía ES: malestar general, estreñida, lunar.

Terminoloxía EN: blood pressure, bowel movements, stool, tarry, rectal bleeding, blood clots, rectum, anus, gastrointestinal tract, mild, weakness dizziness, near-fainting, low blood pressure, orthostatic hypotension, shock, haemorrhoids, labwork, stool samples, constipated.

Roleplay interpretación sanitaria 6

Un irlandés que vive en España presenta unha irritación nun ollo e acode ao oftalmólogo.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 6.

Terminoloxía ES: irritado, ardor, revisión, dilatar, pupilas, retina, glaucoma, enfermedad diabética, degeneración macular, etapas tempranas, visión borrosa, infección, graduación para las gafas.

Terminoloxía EN: drops, early stages, symptoms.

Roleplay interpretación sanitaria 7

Unha muller inglesa chega á consulta dun médico nun hospital de España. A muller quéixase de dores no estómago e, guiándose polos síntomas, o médico diagnostícalle unha enfermidade no fígado e achégalle toda a información necesaria sobre a mesma para que a paciente saiba a que se enfronta.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 7.

Terminoloxía ES: cita, dolor estomacal, tarjeta sanitaria europea, enfermedad crónica, síntomas, jaqueca, dolor abdominal, pérdida del apetito, fiebre, diarrea, ojos amarillentos, ictericia, análisis de sangre, test de función hepática, hígado, hepatitis, observación, alimento contaminado, hepatitis A, sala de análisis.

Terminoloxía EN: acute and continuous pain, nauseous, migrain, headache, itching.

Roleplay interpretación sanitaria 8

Unha moza alemá que está de Erasmus en Vigo decide ir ao médico porque se sente mal e ten dificultades para respirar.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 8.

Terminoloxía ES: medicación, problema respiratorio, enalapril, vicio prejudicial, náuseas, mareos, camilla, auscultar, colapso pulmonar, análisis de sangre, radiografía, en ayunas, consentimiento informado.

Terminoloxía EN: asthmatic, asthma, inhaler, pills, blood pressure, lung cancer, pulmonary insufficiency, analgesic.

Roleplay interpretación sanitaria 9

Un home de orixe galesa atópase de vacacións na Coruña e acode ao servizo de urxencias con vómitos, molestias no abdome e diarrea.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 9.

Terminoloxía ES: vomitar, exploración, camilla, descartar otra enfermedad, inyección, náuseas, suero, vía intravenosa, análisis de sangre y de orina, gastroenteritis aguda, inflamación, tracto gastrointestinal, dieta astringente, deposiciones líquidas, limonada alcalina, antidiarreico, jarabe, medicamento.

Terminoloxía EN: stomach-ache, diarrhoea, chemist.

Roleplay interpretación sanitaria 10

Anja Webber é alemá e leva dúas semanas de vacacións en España. Decide acudir á doutora Carbajales porque, polos seus síntomas, cre que pode estar embarazada.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 10.

Terminoloxía ES: nausea, cefalea grave, síntomas, métodos anticonceptivos, ecografía, camilla, jeringuilla, sida, hepatitis.

Terminoloxía EN: headaches, period, pregnancy test, pill, relapse.

Roleplay interpretación sanitaria 11

Unha inmigrante nixeriana vítima de violencia de xénero entra moi nerviosa na consulta dunha médica.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 11.

Terminoloxía ES: preguntas rutinarias, historial médico, malaria, tuberculosis enfermedad crónica, asma, alergia, volante, cita médica, consentimiento médico, apalpar, infección tracto digestiva, heridas, moratones, denunciar, víctima de maltrato, comisaría.

Terminoloxía EN: ribs.

Roleplay interpretación sanitaria 12

Unha turista estadounidense está de vacacións en Santiago de Compostela. Como leva varios días con síntomas como caída de pelo, sensibilidade ao sol, tumefacción articular, etc., decidiu acudir ao médico para saber cal é o seu problema.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 12.

Terminoloxía ES: hoja clínica, diabetes, medicamento, efectos secundarios, tumefacción articular, ansiedad, malestar general, lupus, historial médico, análisis de sangre y orina, lupus eritematoso medicamentoso, sistema inmunitario, síntomas, tratamiento, brote, sarpullidos, llagas, médico de cabecera.

Terminoloxía EN: hypertension, hydralazine.

Roleplay interpretación sanitaria 13

Unha muller de nacionalidade brasileira acode a urxencias cunha nena da mesma nacionalidade que leva varios días sufrindo unhas dores insoportables e fana pasar á consulta da médica. Ao principio, a muller, que non fala inglés á perfección, non admite ser súa nai por medo, pero acaba recoñecendo que o é cando a doutora menciona os Servizos Sociais.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 13.

Terminoloxía ES: camilla, presión sanguínea, inyección, calmar el dolor, TAC, hipotensión, peritonitis, quirófano, servicios sociales, repatriación médica.

Roleplay interpretación sanitaria 14

Unha turista británica preséntase en urxencias con síntomas semellantes aos da gripe. Despois dunha consulta coa doutora e algunhas probas, esta chega á conclusión de que a paciente contraeu a malaria.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 14.

Terminoloxía ES: camilla, tomar la temperatura, vomitar, vía, administrar suero, ser propenso a, anemia, síntomas, medicamento, diagnóstico, vacuna, picadura de mosquito, vía intravenosa, malaria, contagio.

Terminoloxía EN: temperature (to have a), shivers, blood donation, health centre.

Roleplay interpretación sanitaria 15

Un estudante Erasmus inglés acode a unha consulta no Servizo de Alerxia en Vigo tras sufrir unha reacción alérxica grave por unha picadura de avespa asiática.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 15.

Terminología ES: historial, urgencias, desmayarse, picadura de avispa, medicamento, enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, mareo, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, tensión arterial, adrenalina, oxígeno, antihistamínicos, anafilaxia, alergia al veneno de la avispa, anticuerpos, catarro, polvo, polen, estornudo, tos, mocos, enfermera, pruebas cutáneas, recetar, autoinyector de adrenalina, reacción cutánea, sala de pruebas.

Terminología EN: itch, soles, zits, swollen eyes, cold sweat.

Roleplay interpretación sanitaria 16

Eleanor Osbourne é unha estudante Erasmus inglesa que acode a urxencias por unha dor aguda e constante no estómago. Posteriormente, a doutora Pazos faille unha serie de preguntas para saber de que padece.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 16.

Terminoloxía ES: alérgica, intolerante, no sentar bien la comida, mareos, fiebre, dolor de cabeza, análisis de sangre, análisis de orina, radiografía, úlcera, gastroenteritis, síntomas, vomitar, pastilla, indigestión, intoxicación alimenticia, nausea, tener gases, vía, medicamento, calmante, infusión, urgencias, cita médica, médico digestivo.

Terminoloxía EN: acute pain, stomach pain, mild pain, throw up, low blood pressure, lack of appetite.

Roleplay interpretación sanitaria 17

Un turista inglés chamado Charles Davis chega á consulta médica dun hospital de Vigo queixándose de dores abdominais e de vómitos. Segundo os síntomas que presenta, a médica Teresa Rodríguez González diagnostícalle una intoxicación alimentaria.

Preme aquí para ver o roleplay de interpretación sanitaria número 17.

Terminoloxía ES: tarjeta sanitaria europea, alérgico, fiebre, síntomas, intoxicación alimentaria, entumecimiento, extremidades, intoxicación grave, sentar mal, lavado de estómago, marisco en mal estado, consentimiento, formulario, ingresar, tratamiento, dar el alta, dieta líquida, seguimiento, nutricionista, medicine, ibuprofeno, inflamación, farmacia, documentos de alta, receta.

Terminoloxía EN: nausea, diarrhoea, tummy ache, headache, low-grade fever, swollen.

Roleplay interpretación sanitaria 18:

Mackenzie, despois dunha fatal caída cando facía a segunda etapa do Camiño, sente unha forte dor nos cadrís, no nocello e no xeonllo da perna esquerda. Coa axuda do seu compañeiro Tom, chega ao Centro de Saúde máis próximo, na localidade luguesa de Samos. Dada a alta afluencia de peregrinos de orixe internacional, nese centro de saúde contan cos servizos dun intérprete profesional.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxía ES: agua oxigenada, antiinflamatorio, aplicar frío, apoyarse, atrofia muscular, cadera, camilla, centro de salud, cicatrizar, cirugía, consulta, contusión, curas, enfermero/a, esguince, esparadrapo, estirar, explorar, fracturar, gasas estériles, golpear, herida, miembro inferior izquierdo, inflamado, radiografía, rasguño, sala de rayos X, recetar, reponerse, reposar, segregar pus, torcerdura de tobillo, vendar, zonas doloridas.

 

Roleplay interpretación sanitaria 19:

Unha turista escocesa ten un accidente mentres está de vacacións en España e precisa de atención médica urxente.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxía ES: actividades básicas de la vida diaria, colapso pulmonar, costillas, dolor sordo, enfermero/a, férula, fracturar, guardar reposo, hacer curas, herida superficial, ligamento cruzado, membrana, operarse, quirófano, pleura, pulmones, receta, sala de urgencias, secuelas.

Roleplay interpretación sanitaria 20:

Lukas Mertens é un rapaz transxénero belga que reside actualmente en España e quere informarse sobre os posibles tratamentos de cambio de xénero. Con este fin, decide ir á consulta da Dra. Pérez na procura da súa axuda.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxía ES: alergia, cambio de género, colesterol, consulta, dosis, efectos secundarios, estrógenos, evaluación clínica, expediente médico, hormonarse, menstruación, operación, ovario, seguridad social, tarjeta sanitaria europea, testosterona, transgénero, tratamiento hormonal cruzado.

Roleplay interpretación sanitaria 21:

O paciente estadounidense Mr Peter Smith está de vacacións en Vigo e acude de urxencias ao Hospital Álvaro Cunqueiro por unha forte dor de peito e dificultade para respirar. Aténdelle la Dra. Marta Vázquez, especialista en neumoloxía.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxía ES: enfermedad respiratoria, asma, rinitis, crisis de asma, prueba de antígens, saturación de oxígeno en sangre, auscultar, mucosidad, bronquios, bronquitis, Urbason, corticosteroide, inflamación, vías respiratorias, inyección intramuscular, antibiótico, amoxicilina, expectorante, acetilcisteína, Deflazacort, antiinflamatorio, Terbasmin, Pulmicort.

Terminoloxía EN: phlegm, dust mite allergy, nebulization, inhaler, injection.

Roleplay interpretación sanitaria 22:

Mary Jones é unha turista estadounidense que está en España de viaxe. Durante a súa estancia, experimenta dificultades para respirar, dores no peito, febre persistente e tose, polo que decide acudir ao médico.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxía ES: fiebre, tensión, saturación de oxígeno, oxímetro, diarrea, enfermedad respiratoria, diabética, colesterol, PCR, COVID-19, cánula nasal, auscultar, análisis de orina, análisis de sangre, placa de tórax, neumonía (viral), derrame pleural, toracocentesis, catéter.

Terminoloxía EN: paracetamol, ribs, snot, phlegm, stomach bug, gastroeneritis, cramps, vomit, penicillin, mites.

Roleplay interpretación sanitaria 23:

Alena Nováková é unha muller embarazada que esvara polas escadas e dáse un golpe na cabeza, polo que vai a urxencias en ambulancia.

Preme aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxía ES: síntoma, perder la consciencia, dolor abdominal, conmoción cerebral, ecografía, TAC, bata de plomo, tensión, análisis sanguíneo, feto, cerebro, observación, justificante médico, analgésico, médico de urgencias, planta.

Terminoloxía EN: headache, dizzy, vomit, CT examination.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram