Roleplays

Roleplay interpretación social 1

Unha muller inmigrante de nacionalidade india chega á oficina de estranxeiría de Vigo para solicitar un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionais (deu a luz ao seu fillo en España) e ten unha serie de dúbidas en relación co tema.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 1.

Terminoloxía: Green card, visa, police record, (High school) senior, GPA, regularización.

Roleplay interpretación social 2

Alexandros Kourtinos é un inmigrante grego que acode a Accem en busca de axuda para atopar un emprego.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 2.

Terminoloxía: ONG, refugiado, inmigrante, programas de formación, acogida, inserción socio-laboral, habilidades, proceso de búsqueda de empleo, sobornar, experiencia laboral.

Roleplay interpretación social 3

Unha inmigrante nixeriana preséntase en AIDA pedindo axuda porque lle ofreceron un posto de traballo e descoñece os trámites necesarios para desempeñalo de maneira legal.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 3.

Terminoloxía: Birth certificate, working permit, presentar papeles, visado, employer, NIE numéro de identificación de extranjeros, plazo, solicitud, darse de alta, seguridad social, oficina de extranjería, comisaría de policía, cubrir un document, foto tamaño carnet, impreso de solicitud, application form certified/sworn translation, traducción jurada bride’s name, apellido de casada trámite legal, asesorar.

Roleplay interpretación social 4

Unha muller maltratada de orixe estadounidense fala coa asistente social sobre os malos tratos aos que a somete o seu marido.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 4.

Terminoloxía: Wasted, pissed off, screw around on somebody, shooting the shit, knock down, housewife, slur words, annihilated, moratones, to witness.

Roleplay interpretación social 5

Un inmigrante procedente do colectivo alemán de Brasil chega a España e acode a unha ONG en busca de axuda.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 5.

Terminoloxía: Tarjeta de identidad de extranjero, formularios, permiso de residencia, permiso de trabajo, convalidación de estudios, subvenciones.

Roleplay interpretación social 6

Nadia, unha inmigrante romanesa, decide pedir axuda tras ser maltratada na casa onde traballa como asistenta do fogar.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 6.

Terminoloxía: Maid, permiso de residencia temporal, permiso de residencia permanente, legalizar la situación, documentacion, NIE, centro de acogida.

Roleplay interpretación social 7

A xerente do hotel NH en Vigo, de nacionalidade chinesa e con permiso de residencia e traballo en España, vai á Oficina de Estranxeiría a pedir información sobre o proceso que ten que levar a cabo para traer a un traballador dende China a España.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 7.

Terminoloxía: Permiso de residencia, permiso de trabajo, sepe, trabajador, employee fotocopia, documentación, oficina de extranjería, documento EX-03, seguridad social, 40 horas semanales, autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, documento, visado, embajada, comisaría, tarjeta de residencia y trabajo, vida laboral, residencia de larga duración.

Roleplay interpretación social 8

Mukami Mariga, procedente de Kenia, chega a España aínda que o seu destino final é o Reino Unido. Acode ao CEAIN (Centro de Acollida de Inmigrantes) en Andalucía, e aténdea María Fernández, traballadora nesta organización. Solicita permiso de residencia e de traballo temporal e pregunta acerca da documentación que necesita para abandonar o territorio español.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 8.

Terminoloxía: Centro de acogida de inmigrantes ceain, acreditar identidad, show proof of identity cédula de incripción, permiso de residencia temporal, regularizar, oficina de extranjería, comisaría de policía, residencia temporal y trabajo de duración determinada, título de viaje.

Roleplay interpretación social 9

Unha inmigrante alxerina recentemente chegada a España, atopa traballo e necesita conseguir os permisos de traballo e residencia pertinentes. Ademais, desexa inscribir á súa filla nunha escola primaria. Para resolver todas as súas dúbidas acode a Accem, unha ONG especializada na atención de persoas refuxiadas, migrantes e persoas en situación ou risco de exclusión social.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 9.

Terminoloxía: Trabajadora social, asesorar, residence and work permit documentos, permiso temporal de residencia, contrato laboral, fotocopia, empresa contratante, seguridad social, formulario de solicitud, application form libro de familia, cartilla de vacunación.

Roleplay interpretación social 10

Este roleplay describe a a tráxica situación na que se atopan Nala e o seu fillo Sharik, inmigrantes procedentes de Ghana. Nala achégase á Oficina de Asilo e Refuxio ( OAR) de Madrid, onde os atenderá Natalia, a delegada de ACNUR. O obxectivo desta familia é conseguir asilo e refuxio en España: trátase dun proceso longo e tedioso, pero Natalia axudará á familia a logralo.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 10.

Terminoloxía: Refugiada, derecho a asistencia sanitaria, revisión médica, asylum/refuge, Centro de atención a refugiados y asiliados, petición de asilo, trámites, solicitud, dinghy, muda, progreso de su solicitud.

Roleplay interpretación social 11

Natalya Alexandrovna Tymoshenko é unha inmigrante ucraína que acaba de chegar a España co seu marido e coa súa filla. Atopou un traballo, pero precisa un permiso de traballo para poder aceptalo. Ademais, comeza a notar problemas na casa. Vai ao CEAin (Centro de Acollida de Inmigrantes) de Madrid para buscar axuda.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 11.

Terminoloxía: Centro de acogida de inmigrantes, permiso de residencia, permiso de trabajo, documento que acredite identidad, oficina de extranjería, comisaría de policía, tres fotos de carnet en color, folleto, brochure, leaflet número de información de violencia de género, teléfono de emergencias.

Roleplay interpretación social 12

Un home de orixe siria acaba de chegar a España escapando da guerra e da pobreza do seu país. Necesita asesoramento para solicitar refuxio no país, ademais de información sobre os documentos que ten que presentar. Tamén lle gustaría informarse sobre cursos de español e oportunidades laborais.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 12.

Terminoloxía: ACNUR, regularizar su situación, refugiado, asistencia sanitaria y jurídica gratuita, derecho a intérprete, repatriación, proceso de solicitud, título de viaje, ONG, formación laboral.

Roleplay interpretación social 13:

Un inmigrante visita a oficina de servizos sociais do concello da súa localidade para solicitar información sobre a axuda de vivenda.

Fai clic aquí para ver a transcrición complete do roleplay.

Terminoloxíaayuda de vivienda, cartilla bancaria, certificado de empadronamiento, contrato de alquiler, familia numerosa, ingreso mensual, nivel de renta, personas con pocos recursos, recibo de pago, referencia catastral, solicitar ayuda de vivienda, solicitud, subsidio, tarjeta de identificación de extranjero, titular de la cuenta, transferencia bancaria.

Consulta aquí o glosario proposto para este roleplay.

Roleplay interpretación social 14:

Suhaila Khaled, unha muller de orixe siria, recorre aos servizos sociais para contar a súa situación e pedir auxilio porque non atura máis. Esta muller é vítima de violencia de xénero nas mans do seu marido. Segundo o estudo do Fondo de Poboación da ONU (https://www.unfpa.org/es/violencia-de-g%C3%A9nero), no seu país esta conduta está moi normalizada e ata unha de cada tres mulleres sofre violencia de xénero en Siria.

Fai clic aquí para ver a transcrición complete do roleplay.

Terminoloxíadenuncia, documento de identidad, formulario, información confidencial, permiso de residencia, víctima de malos tratos, violencia de género.

Consulta aquí o glosario proposto para este roleplay.

Roleplay interpretación social 15:

Unha muller ghanesa chega á Oficina de Estranxeiros de Vigo para informarse sobre a obtención do seu NIE despois da súa chegada ao país.

Fai clic aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxíaapátrida, ayuda social, caregiver, colegio, comisaría, contrato laboral, DNI, en regla, firmar un contrato, contrato de larga estancia, nacionalidad, número de identificación de extranjero NIE, oficina de extranjería, ONG, pasaporte, cita previa, pedir cita, permiso de residencia, procedimiento, regularizar, residencia temporal, seguridad social, sistema sanitario, solicitar, tarjea de contacto, tarjeta sanitaria, trámites burocráticos.

Consulta aquí o glosario proposto para este roleplay.