Clozing

Entre os numerosos esforzos que debemos adestrar atópase o de anticipación da información, un dos máis importantes para quen se encargue de interpretar. Con este fin, resulta útil a realización de exercicios de clozing, que consisten en encher espazos baleiros nun texto do que se quitaron palabras, recorrendo aos nosos coñecementos previos e con axuda do contexto. O noso ritmo de fala deberá ser fluído, de xeito que a persoa que nos estea a escoitar non perciba que nos atopamos ante un texto con lagoas; non obstante, somos conscientes de que, aínda que teñamos unha gran capacidade de anticipación, dificilmente poderemos cubrir todos os espazos a unha velocidade normal de produción. Como se pode apreciar, esta actividade non só contribúe a mellorar a capacidade de dedución e anticipación, senón que tamén incide no esforzo de análise e no de expresión.

Clozing en español, Exercicio 1. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 1.

Clozing en español, Exercicio 2. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 2.

Clozing en español, Exercicio 3. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 3.

Clozing en español, Exercicio 4. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 4.

Clozing en inglés, Exercicio 1. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 1.

Clozing en inglés, Exercicio 2. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 2.

Clozing en inglés, Exercicio 3. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 3.

Clozing en inglés, Exercicio 4. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 4.

Clozing en inglés, Exercicio 5. Preme aquí para descargar.

Solución ao exercicio número 5.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram