Guía de (auto)avaliación de tradución á vista

Guía de (auto)avaliación de tradución á vista (TAV)

A guía de autoavaliación de TAV consiste en tres bloques de preguntas para comprobar se se cumpriron os obxectivos. Para poder realizala, é imprescindible practicar unha tradución á vista previamente e gravala nun dispositivo.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram