Guía de (auto)avaliación

Guía de (auto)avaliación

Trátase dun dos tres métodos complementarios para (auto)avaliar as interpretacións de enlace. A guía de autoavaliación consiste en cinco bloques de preguntas para comprobar se se cumpriron os obxectivos dunha interpretación de enlace. Para poder realizala, é imprescindible practicar unha interpretación de enlace previamente e gravala nun dispositivo.

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram