Roleplays

Consulta aquí o glosario completo de interpretación nos negocios.

Roleplay interpretación nos negocios 1

A señora Tanaka, unha empresaria xaponesa, viaxa a Sevilla para reunirse coa señora Jiménez, directora dunha firma de vestidos de flamenco, para discutir os términos dun posible acordo.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación nos negocios número 1.

Terminoloxía ES: despacho, boceto, colección, exportaciones, volumen de ingresos, empresa, seda, suavidad, brillo, durabilidad, gerente de producción, tarifa, sector, excelencia, servicios, importar, gastos de envío, reembolso, contrato tipo, términos generales, hoja de balance, informe anual.

Terminoloxía EN: manufacture, consumer, fabric, estimate, committee, business analyst, competitors, Marketplace, board of directors, quality-cost relationship, investment, conditions of the agreement.

Roleplay interpretación nos negocios 2

Celébrase unha reunión entre a representante dunha empresa pesqueira viguesa e unha cliente interesada proveniente da China. Nela presentaranse formalmente e discutirán os termos do acordo.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación nos negocios número 2.

Terminoloxía ES: empresa, aleta de marrajo, demanda, precios de mercado, contenedores, rebajar, temperatura de conservación, cargamento, mercancía, certificado sanitario, certificado de origen, formalizar un acuerdo, firmar un contrato, datos de envío.

Terminoloxía EN: shark fin, mako shark, blue shark, raw material, take over, freight’s transportation, transportation, payment method, letter of credit, to ship.

Roleplay interpretación nos negocios 3

O señor Álvarez é o director dunha empresa española cunha cadea de hoteis en Suíza que se reúne cun investidor alemán para falar do seu futuro proxecto. Nesta reunión debaterán sobre a viabilidade de seren socios.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación nos negocios número 3.

Terminoloxía ES: infusión, socios, cadena de hoteles de lujo, depósito inicial, hipotecado, precio real, fondo, inversión, plan de acción, personalidades políticas, personas con capital, expandir el negocio, ganar terreno, empresario/a, inaugurar, plausible.

Terminoloxía EN: run behind the schedule, meeting, financing options, business, outperform, monopoly, business partners, initial investment.

Roleplay interpretación nos negocios 4

Unha representante dunha distribuidora do sector hosteleiro inglés, Deborah Simpson, reúnese coa xefa de vendas dunha famosa bodega das Rías Baixas, María Abelleira, para comprarlle viño Albariño.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación nos negocios número 4.

Terminoloxía ES: jefa de ventas, variedad, centenario de la bodega, caja, gastos de transporte, reunión.

Terminoloxía EN: distribute, customer, wine tasting, winery, fruity, catalogue, design, red wine, agreement, shipping company, delivery, board of directors.

Roleplay interpretación nos negocios 5:

O Sr. Müller visita o recinto feiral de Vigo, onde ten lugar unha feira de alimentos españois, na procura de produtos para o seu restaurante de comida española. Atópase co posto dunha empresa aceiteira, interésase polo seu produto e comeza unha negociación coa Sra. Fernández.

Preme aquí para ver a transcripción do roleplay.

Terminoloxía ES: aceite de oliva virgen extra, cliente, denominación de origen, extracción en frío, pedido mínimo, costes de transporte, volumen de pedido, garrafa, pedido mensual, tecnología multitemperatura, reglamentaciones sanitarias, transporte por vía terrestre, transporte aéreo, plazo de entrega, días hábiles, datos de contacto, empresa, muestra, olivar, tarjeta de visita.

Roleplay interpretación nos negocios 6:

A empresa inglesa de iluminación Soft Lights está interesada no proxecto de iluminación de Nadal do Concello de Vigo. A señora Smith, representante da empresa, organiza una reunión coa representante do concello, Alicia Campos, para presentar o proxecto a alcanzar un acordo.

Fai clic aquí para ver a transcrición completa do roleplay.

Terminoloxía ES: actividad de negocio, asesor financiero, asociarse/colaborar, balance de situación, certificado de seguro, contrato, contrato estándar, convocar/organizar una reunión, cuentas anuales, deudas, director ejecutivo, director financiero, estipular, plan de negocios, prestar servicios, presupuesto, quiebra, tarifa.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram