Portafolio de (auto)avaliación

Portafolio de (auto)avaliación

Trátase dun dos tres métodos complementarios para (auto)avaliar as interpretacións de enlace. O portafolio de avaliación serve para avaliar o progreso do alumnado desde que comeza o curso ata que termina e, así, determinar se acadou os obxectivos de aprendizaxe.

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram