Que é a interpretación?

Nesta sección proporcionamos información sobre a interpretación, dende unha definición en termos xerais ata a explicación das distintas técnicas e modalidades existentes, pasando por unhas pinceladas históricas —que achegarán máis detalles sobre a orixe e a evolución desta actividade— e por unha completa bibliografía.

Cabinas de interpretación simultánea