Roleplays

Roleplay interpretación social 1

Unha muller inmigrante de nacionalidade india chega á oficina de estranxeiría de Vigo para solicitar un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionais (deu a luz ao seu fillo en España) e ten unha serie de dúbidas en relación co tema.

Clic aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 1.