Interpretación social

Etnias ValparaisoA crecente globalización actual fai que a inmigración sexa un fenómeno plenamente estendido en todo o mundo e España non constitúe ningunha excepción. A chegada de persoas procedentes de diversos países, moitas das cales coñecen soamente a súa propia lingua, fai necesario o labor de profesionais da interpretación, que lles permite manter unha comunicación coas persoas coas que dialogan. Esta modalidade de interpretación denomínase interpretación social e abrangue en realidade un ámbito moi amplo, pois se desenvolve en todo tipo de ambientes (dende hoteis e museos ata edificios da Administración) e con todo tipo de destinatarios (turistas, inmigrantes, etc.).

A inmigración en España

A interpretación social