Roleplays

Roleplay interpretación social 1

Unha muller inmigrante de nacionalidade india chega á oficina de estranxeiría de Vigo para solicitar un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionais (deu a luz ao seu fillo en España) e ten unha serie de dúbidas en relación co tema.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 1.

Roleplay interpretación social 2

Alexandros Kourtinos é un inmigrante grego que acode a Accem en busca de axuda para atopar un emprego.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 2.

Roleplay interpretación social 3

Unha inmigrante nixeriana preséntase en AIDA pedindo axuda porque lle ofreceron un posto de traballo e descoñece os trámites necesarios para desempeñalo de maneira legal.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 3.

Roleplay interpretación social 4

Unha muller maltratada de orixe estadounidense fala coa asistente social sobre os malos tratos aos que a somete o seu marido.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 4.

Roleplay interpretación social 5

Un inmigrante procedente do colectivo alemán de Brasil chega a España e acode a unha ONG en busca de axuda.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 5.

Roleplay interpretación social 6

Nadia, unha inmigrante romanesa, decide pedir axuda tras ser maltratada na casa onde traballa como asistenta do fogar.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 6.

Roleplay interpretación social 7

A xerente do hotel NH en Vigo, de nacionalidade chinesa e con permiso de residencia e traballo en España, vai á Oficina de Estranxeiría a pedir información sobre o proceso que ten que levar a cabo para traer a un traballador dende China a España.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 7.

Roleplay interpretación social 8

Mukami Mariga, procedente de Kenia, chega a España aínda que o seu destino final é o Reino Unido. Acode ao CEAIN (Centro de Acollida de Inmigrantes) en Andalucía, e aténdea María Fernández, traballadora nesta organización. Solicita permiso de residencia e de traballo temporal e pregunta acerca da documentación que necesita para abandonar o territorio español.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 8.

Roleplay interpretación social 9

Unha inmigrante alxerina recentemente chegada a España, atopa traballo e necesita conseguir os permisos de traballo e residencia pertinentes. Ademais, desexa inscribir á súa filla nunha escola primaria. Para resolver todas as súas dúbidas acode a Accem, unha ONG especializada na atención de persoas refuxiadas, migrantes e persoas en situación ou risco de exclusión social.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 9.

Roleplay interpretación social 10

Este roleplay describe a a tráxica situación na que se atopan Nala e o seu fillo Sharik, inmigrantes procedentes de Ghana. Nala achégase á Oficina de Asilo e Refuxio ( OAR) de Madrid, onde os atenderá Natalia, a delegada de ACNUR. O obxectivo desta familia é conseguir asilo e refuxio en España: trátase dun proceso longo e tedioso, pero Natalia axudará á familia a logralo.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 10.

Roleplay interpretación social 11

Natalya Alexandrovna Tymoshenko é unha inmigrante ucraína que acaba de chegar a España co seu marido e coa súa filla. Atopou un traballo, pero precisa un permiso de traballo para poder aceptalo. Ademais, comeza a notar problemas na casa. Vai ao CEAin (Centro de Acollida de Inmigrantes) de Madrid para buscar axuda.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 11.

Roleplay interpretación social 12

Un home de orixe siria acaba de chegar a España escapando da guerra e da pobreza do seu país. Necesita asesoramento para solicitar refuxio no país, ademais de información sobre os documentos que ten que presentar. Tamén lle gustaría informarse sobre cursos de español e oportunidades laborais.

Preme aquí para ver o texto do roleplay de interpretación social número 12.