Roleplays

Roleplay interpretación sanitaria 1

Chega un turista a Vigo e, como se atopa mal, vai a urxencias do hospital de Povisa. Entra e alí ninguén o entende, polo que as enfermeiras chaman un taxista que utilizan como intérprete. O turista manifesta que ten unha constipation, e o taxista dilles ás enfermeiras que está constipado, así que estas recoméndanlle que tome Paracetamol, dinlle que non é grave e que alí non o poden atender máis porque é un hospital privado. Aos tres días, o turista segue atopándose mal, así que vai a urxencias dun hospital público.

Clic aquí para ver o texto do roleplay de interpretación sanitaria número 1.