Interpretación sanitaria

(c) Jyn MeyerCómpre que as persoas que traballan interpretando no eido sanitario estean familiarizadas co funcionamento do Sistema Nacional de Saúde, para así mellorar os resultados da súa interpretación. Tamén é imprescindible que dispoñan de coñecementos acerca dos documentos máis habituais que se manexan nestes contextos e coñezan a quen está destinada principalmente esta interpretación: inmigrantes e refuxiada/os. Todos estes detalles trataranse a continuación.

O contexto sanitario español