Interpretación xudicial

(c) Brian TurnerAs características inherentes á interpretación no eido xudicial outórganlle unha gran complexidade que esixe a quen interpreta nestes contextos un elevado nivel de formación e profesionalidade para conseguir un correcto transvase da mensaxe e unha comunicación óptima. Por este motivo, é importante que quen interpreta conte con certos fundamentos teóricos acerca do sistema xudicial español e outros aspectos máis relacionados coa propia interpretación, que se expoñen a continuación.

O sistema xudicial español

A interpretación no eido xudicial en España

O código deontolóxico

A única referencia a un código deontolóxico para intérpretes na lexislación española constitúena os artigos 460 e 461.1 do Código penal, nos que se expoñen as penas que carrexa a inexactitude no labor da persoa que realiza a interpretación e a presentación de “intérpretes mendaces”, respectivamente. Por outra banda, a Asociación Profesional de Tradutores e Intérpretes Xurados ten o proxecto de desenvolver un código deontolóxico.

Así mesmo, o Libro branco da tradución e interpretación establece unha serie de recomendacións de cara á creación dun código deontolóxico, entre as que se inclúen: a fidelidade ao discurso, a imparcialidade, a confidencialidade, a solidariedade profesional e a preparación abonda da ou do intérprete.