Reactivación léxica e semántica

Estos ejercicios tienen como objetivo principal la reactivación del conocimiento pasivo, conceptual y lingüístico de la memoria a largo plazo. Mediante actividades como esta, se fomenta un uso más rico y flexible del lenguaje, que será útil para el/la intérprete a la hora de encontrar soluciones lo más rápidamente posible a términos de difícil interpretación.

Ejercicio 1. Clic aquí para descargar. [ES]

Ejercicio 2. Clic aquí para descargar. [EN]As tarefas que aquí se propoñen teñen como obxectivo principal a reactivación do coñecemento pasivo, conceptual e lingüístico da memoria a longo prazo. Mediante actividades coma esta, accedésese a un uso rico e flexible da linguaxe, moi útil para atopar solucións o máis rapidamente posible a termos de difícil interpretación.

Consultar os exercicios en castelán.