Paráfrase e simplificación

Na presente actividade trabállanse aspectos relacionados coa reactivación da linguaxe, aínda que o seu propósito fundamental é axudar á simplificación da información. Esta é unha habilidade moi importante para quen interpreta, pois evita a saturación e permite non destinar máis esforzo do preciso a reformular un certo segmento en detrimento doutras variables como a produción ou a comprensión.

Consultar os exercicios en castelán.