Improvisación

Las actividades que influyen en esta habilidad están orientadas a potenciar la técnica de oratoria, tan imprescindible para quien interpreta y que tanto temor infunde entre el estudiantado y las personas principiantes. Esta actividad se basa en la improvisación de pequeños discursos creados a partir de datos de información reducidos.

Ejericio 1. Clic aquí para descargar. [ES]

Ejericio 2. Clic aquí para descargar. [ES]

Ejercicio 3. Clic aquí para descargar. [EN]A improvisación é, sen dúbida, unha das principais capacidades que quen realiza a interpretación debe posuír. As actividades que inflúen nesta habilidade están orientadas a potenciar a técnica de oratoria, tan imprescindible para a persoa mediadora e que tanto temor infunde entre principiantes e estudantado.

De cara a desenvolver esta práctica, suxerimos, daquela, os exercicios que poden descargarse a continuación.

Consultar os exercicios en castelán.