Clozing

Entre os numerosos esforzos que debemos adestrar atópase o de anticipación da información, un dos máis importantes para quen se encargue de interpretar. Con este fin, resulta útil a realización de exercicios de clozing, que consisten en encher espazos baleiros nun texto do que se quitaron palabras, recorrendo aos nosos coñecementos previos e con axuda do contexto. O noso ritmo de fala deberá ser fluído, de xeito que a persoa que nos estea a escoitar non perciba que nos atopamos ante un texto con lagoas; non obstante, somos conscientes de que, aínda que teñamos unha gran capacidade de anticipación, dificilmente poderemos cubrir todos os espazos a unha velocidade normal de produción. Como se pode apreciar, esta actividade non só contribúe a mellorar a capacidade de dedución e anticipación, senón que tamén incide no esforzo de análise e no de expresión.

Consultar os exercicios en castelán.