Reformulación e rexistro

O obxectivo da presente actividade é activar a capacidade de reformulación. A tarefa consiste en reelaborar un texto cambiando o rexistro. O obxectivo é facer que o estudantado se adapte sen problemas a moverse entre distintos niveis lingüísticos para potenciar a súa riqueza e dominio sobre o idioma e, amais, practicar, unha vez máis, a capacidade de falar en público, así coma a capacidade de adaptar o seu discurso a diferentes contextos e circunstancias.

Consultar exercicios en castelán.