Bidireccionalidade

Unha das características principais da interpretación de enlace é, precisamente, a bidireccionalidade, é dicir, o ter que realizar constantes cambios de código. Estes exercicios están destinados a adestrar a capacidade de cambiar de código con fluidez e sen vacilacións ou erros.

Consultar os exercicios en castelán.